ბილეთები

ბილეთი №1742

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1742
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

რა უნდა გვახსოვდეს მავნე ნივთიერებებისგან გარემოს დასაცავად?
1
უნდა მოვერიდოთ სატრანსპორტო საშუალების დგომას ჩართული ძრავით
2
მოძრაობის დროის შესამცირებლად სატრანსპორტო საშუალება უნდა ვმართოთ ინტენსიური აჩქარებით და მკვეთრად დამუხრუჭებით
3
4
Top