ბილეთები

ბილეთი №1744

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1744
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

რას იწვევს საბურავებში რეკომენდებულ დონეზე ქვემოთ ჰაერის წნევის შემცირება?
1
ზრდის საწვავის მოხმარებას
2
ამცირებს საბურავების ცვეთას
3
ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას
4
Top