ბილეთები

ბილეთი №1746

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1746
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

სატრანსპორტო საშუალების რომელიმე აგრეგატიდან გამოჟონილი ზეთი:
1
ნიადაგზე მოხვედრის შემთხვევაში ანოყიერებს მას
2
აბინძურებს გარემოს
3
ზეგავლენას არ ახდენს გარემოზე
4
Top