ბილეთები

ბილეთი №1747

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1747
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

რა უნდა გვახსოვდეს სატრანსპორტო საშუალების საწვავით გამართვისას?
1
საწვავით გამართვისას სატრანსპორტო საშუალების ძრავი უნდა მუშაობდეს უქმ სვლაზე
2
არ უნდა განვაგრძოთ საწვავის ჩასხმა მას შემდეგ, რაც საწვავის ავზის გავსების შედეგად ჩასასხმელი მოწყობილობა (პისტოლეტი) ავტომატურად გაითიშება
3
შესაძლებლობის შემთხვევაში საწვავის ავზი უნდა შევავსოთ კიდემდე
4
Top