ბილეთები

ბილეთი №1748

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1748
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

რა შეიძლება გამოიწვიოს გამოსაბოლქვი სისტემის გაუმართაობამ?
1
საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვა
2
გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებების რაოდენობის ზრდა
3
მოხმარებული საწვავის რაოდენობის მნიშვნელოვნად შემცირება
4
Top