ბილეთები

ბილეთი №1749

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1749
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

როგორ არის შესაძლებელი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის შემცირება?
1
უნივერსალური საბურავების გამოყენებით
2
ძრავის ჰაერის ფილტრის მოხსნით
3
სატრანსპორტო საშუალების ძრავის დაბალი ბრუნვის სიჩქარით მართვის
4
Top