ბილეთები

ბილეთი №1750

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1750
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

სად უნდა განხორციელდეს გამოყენებული ზეთების, საცხებ-საპოხი სითხეების და აკუმულატორების გადატანა მათი განადგურების მიზნით?
1
დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით
2
საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელზე
3
გადამამუშავებელ ცენტრებში
4
Top