ბილეთები

ბილეთი №1752

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1752
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

როგორი რეჟიმით მოძრაობა იწვევს საწვავის მოხმარების შემცირებას?
1
მოძრაობა ძრავის ბრუნვის დაბალი სიჩქარით
2
მოძრაობა ძრავის ბრუნვის მაღალი სიჩქარით
3
4
Top