ბილეთები

ბილეთი №1753

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1753
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

თქვენ გიწევთ მოცდა რკინიგზის გადასასვლელის დაკეტილ შლაგბაუმთან. როგორ იზრუნებთ საწვავის მოხმარების შემცირებასა და გარემოს დაცვაზე?
1
ძრავის გათიშვით
2
ძრავის უქმი სვლის რეჟიმზე გადაყვანით
3
4
Top