ბილეთები

ბილეთი №1754

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1754
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ჩამოთვლილთაგან რომელი უწყობს ხელს გარემოს დაცვას?
1
დაბალი გორვის წინაღობის მქონე საბურავების გამოყენება
2
გზიდან გადაცემული ბიძგების შემცირების მიზნით საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად შემცირება
3
სატრანსპორტო საშუალებაში ჰაერის კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემების ამუშავება
4
Top