ბილეთები

ბილეთი №1755

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1755
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

სატრანსპორტო საშუალების მართვის დროს რას შეუძლია დამატებითი ხმაურის გამოწვევა?
1
ძარის აეროდინამიურობის გასაუმჯობესებელი მოწყობილობების დაყენებას
2
საწვავის არასრული წვის შედეგად წარმოქმნილი აირების მაყუჩში მოხვედრას
3
ძრავის დაბალი ბრუნთა რიცხვით მოძრაობას
4
Top