ბილეთები

ბილეთი №1757

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1757
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის დროს უზრუნველვყოთ გამონაბოლქვის შემცირება და საწვავის დაზოგვა?
1
საწვავის ავზი უნდა იყოს სრულად შევსებული
2
ძრავი უნდა იყოს გამართული
3
ძრავი უნდა იყოს სუფთა, რისთვისაც იგი ხშირად უნდა გავრეცხოთ
4
Top