ბილეთები

ბილეთი №1758

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1758
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

რა შემთხვევაში ხორციელდება საწვავის უმიზნო ხარჯვა და გარემოს დაბინძურება?
1
შუქნიშნის ნებადამრთველი სიგნალის მოლოდინში, აქსელერატორის სატერფულზე პერიოდული დაწოლისას
2
დაღმართზე მოძრაობის დროს მაღალი გადაცემის გამოყენებისას
3
4
Top