ბილეთები

ბილეთი №1759

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1759
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

რა მიუთითებს ბენზინის გაზრდილ ხარჯზე?
1
შავი ფერის გამონაბოლქვი
2
მაყუჩიდან კონდენსირებული წყლის ორთქლის გამოყოფა
3
4
Top