ბილეთები

ბილეთი №1760

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1760
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

მართვის როგორი სტილი განაპირობებს საწვავის გაზრდილ მოხმარებას?
1
მოძრაობა თანაბარი სიჩქარით
2
გადაცემათა კოლოფის სხვადასხვა გადაცემაზე მოძრაობისას ძრავის მაღალ ბრუნთა რიცხვის მიღწევა
3
4
Top