ბილეთები

ბილეთი №1762

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1762
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ქალაქში, პიკის საათში მოძრაობისას რატომ იზრდება საწვავის მოხმარება დროის სხვა მონაკვეთთან მოძრაობასთან შედარებით?
1
იმიტომ, რომ სატრანსპოროტ საშუალების მართვისას დამუხრუჭებას და აჩქარებას მივმართავთ უფრო ხშირად
2
იმიტომ, რომ სატრანსპორტო საშუალების მართვა უფრო ხშირად გვიწევს მაღალ გადაცემებზე
3
4
Top