ბილეთები

ბილეთი №1765

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1765
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

გარემოს დაცვის მიზნით თავიდან უნდა ავირიდოთ:
1
სატრანსპორტო საშუალების მართვა მოკლე მანძილზე
2
მოძრაობა თანაბარი სიჩქარით
3
მოძრაობა ქალაქის გარეუბნებში
4
Top