ბილეთები

ბილეთი №1766

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1766
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

როგორ მივაღწევთ საწვავის ეფექტურ ხარჯვას და გამონაბოლქვის შემცირებას?
1
საბურავებში რეკომენდებული ჰაერის წნევის შენარჩუნებით
2
დაბალ გადაცემაზე დაბალი სიჩქარით მოძრაობით
3
თითოეულ გადაცემაზე მაქსიმალური სიმძლავრის მიღწევით
4
Top