ბილეთები

ბილეთი №868

[A, A1], [B, B1], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#868
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების თანახმად, აკრძალულია 12 წლამდე ბავშვის გადაყვანა: ა) მსუბუქ ავტომობილის წინა სავარძლით; ბ) მოპედით და მოტოციკლით.

12 წლამდე ასაკის ბავშვის გადაყვანა ნებადართულია:
1
მსუბუქ ავტომობილის წინა სავარძლით
2
მოპედით
3
მოტოციკლით
4
ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არც ერთი პასუხი არ არის სწორი
Top