ბილეთები

B, B1

ბილეთების რაოდენობა:51
გვერდების რაოდენობა:3
#
#1767
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ საგზაო მოძრაობის მონაწილეები მიგითითებენ, რომ თქვენი სატრანსპორტო საშუალება გამოყოფს მუქი ფერის გამონაბოლქვს?
1
დაუყოვნებლივ უნდა გააჩეროთ სატრანსპორტო საშუალება და შეამოწმოთ მისი გამართულობა
2
დაუყოვნებლივ უნდა გადართოთ დაბალ გადაცემაზე
3
დაუყოვნებლივ უნდა გადართოთ მაღალ გადაცემაზე
4
#1768
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რა უპირატესობა აქვს დაბალი სიბლანტის მქონე ძრავის ზეთების გამოყენებას?
1
ზეთის სავალდებულო გამოცვლამდე იზრდება სატრანსპორტო საშუალების გარბენი
2
მცირდება მოხმარებული საწვავის რაოდენობა
3
შესაძლებელია მათი განთავსება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად
4
#1769
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
როგორ შევძლებთ საწვავის ეკონომიურ ხარჯვას?
1
სატრანსპორტო საშუალების სახურავზე დამაგრებული ნებისმიერი არააუცილებელი ტვირთის ან საბარგულის მოხსნით
2
სალონში განთავსებული ელექტრომოწყობილობების ჩართვით
3
მთელი წლის განმავლობაში ზამთრის საბურავებით მოძრაობით
4
#1770
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
როგორ უნდა შევამციროთ საბურავების ცვეთა?
1
საბურავებში მაქსიმალურად უნდა გავზარდოთ ჰაერის წნევა
2
საბურავებში ჰაერის წნევის დონე უნდა შევინარჩუნოთ ინსტრუქციით განსაზღვრულ ფარგლებში
3
მთელი წლის განმავლობაში უნდა ვიმოძრაოთ ზამთრის საბურავებით
4
#1771
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
როდის არის მიზანშეწონილი შიგაწვის ძრავის გათიშვა?
1
შუქნიშნის ამკრძალავ სიგნალზე გაჩერების დროს
2
სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-განტვირთვის დროს
3
ქვეითთა გადასასვლელებთან არსებულ "სდექ" ხაზებთან გაჩერების დროს
4
#1772
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის მატებას?
1
ძრავის გაგრილების სისტემაში სითხის მაღალი დონე
2
საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა
3
მაყუჩის გაუმართაობა
4
#1773
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რატომ უნდა ავარიდოთ თავი სწრაფად მოძრაობას?
1
შესაძლოა დაზიანდეს საქარე მინა
2
სწრაფად მოძრაობის დროს მატულობს საბურავების და სამუხრუჭე ხუნდების ცვეთის ინტენსივობა
3
4
#1774
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჰაერის დაბინძურების მაქსიმლურად შესამცირებლად?
1
სატრანსპორტო საშუალების მაყუჩიდან მუქი ფერის გამონაბოლქვის გამოყოფის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღმოვფხვრათ გაუმართაობა
2
როდესაც გვიწევს მოცდა დიდი ხნის განმავლობაში, გადაცემათა კოლოფი გადავრთოთ ნეიტრალურ მდგომარეობაში და ძრავი ვამუშაოთ უქმ სვლაზე
3
ყველა გადაცემაზე ვიმოძრაოთ ძრავის მაღალი ბრუნვათა რიცხვით
4
#1775
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
სატრანსპორტო საშუალების ცივი ძრავით დაძვრისას, როგორ შევძლებთ თავი ავარიდოთ გარემოს დაბინძურებას ისე, რომ ზიანი არ მივაყენოთ ავტომობილის ძრავს?
1
დავძრათ სატრანსპორტო საშუალება და დაძვრის შემდეგ მცირე ხნით ვიმოძრაოთ ძრავის დაბალი ბრუნვათა რიცხვით მანამ, სანამ ძრავი არ გათბება
2
დაძვრამდე რამდენჯერმე დავაწვეთ აქსელერატორის სატერფულს, რათა ძრავის ტემპერატურამ დროულად მიაღწიოს დადგენილ ნორმას
3
4
#1776
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რა შედეგი მოჰყვება ზაფხულში ზამთრის საბურავებით მოძრაობას?
1
მცირდება სამუხრუჭე მანძილი
2
იზრდება საბურავების ცვეთა
3
იზრდება სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა
4
#1777
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
სად უნდა გავრეცხოთ სატრანსპორტო საშუალება, გარემო რომ არ დავაზიანოთ?
1
ავტოსამრეცხაოში
2
საავტომობილო პარკირების ადგილას
3
მდინარის ან წყალსაცავის ნაპირას
4
#1778
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რა ზრდის საწვავის მოხმარებას მნიშვნელოვნად?
1
აუდიომოწყობილობის გამოყენება
2
ჰაერის გაგრილების სისტემის გამოყენება
3
ნავიგაციის მოწყობილობის გამოყენება
4
#1779
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რა ამცირებს საწვავის დანახარჯს?
1
ავტომობილზე შესაბამისი აეროდინამიური მოწყობილობის დაყენება
2
რეკომენდებულზე ნაკლები ოქტანობის მქონე ბენზინის გამოყენება
3
მინების ჩაწევა
4
#1780
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რა შედეგი მოჰყვება შიგაწვის ძრავის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ძრავის მაღალი ბრუნვის სიჩქარით მართვას?
1
გაუმჯობესდება ძრავის გაგრილება
2
გაიზრდება მავნე ნივთიერებების გამოყოფა
3
შემცირდება ხმაურის დონე
4
#1781
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რა უნდა იცოდეთ კატალიზატორის შესახებ?
1
კატალიზატორის გაუმართაობა გავლენას არ ახდენს გამონაბოლქვის ტოქსიკურობის ხარისხზე
2
კატალიზატორი შეიძლება დაზიანდეს, თუ სატრანსპორტო საშუალების დაქოქვა წარმოებს მისი ბუქსირებით
3
კატალიზატორში მოხვედრილი არასრული წვის პროდუქტები გავლენას არ ახდენს კატალიზატორის გამართულობაზე
4
#1782
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
როგორ შეიძლება საბურავების ცვეთის ინტენსივობის შემცირება?
1
მაღალი სიჩქარით მოძრაობით
2
საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დადგენილ დონეზე შენარჩუნებით
3
ზამთრის საბურავების ზაფხულში გამოყენებით
4
#1783
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
როგორ უნდა იქნას მიღწეული გარემოზე ზემოქმედების შემცირება?
1
საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან ერთად ერთი სატრანსპორტო საშუალების გაზიარებით და მათთან ერთად მგზავრობით
2
გადატვირთული საგზაო მოძრაობის მიუხედავად, საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების მართვით
3
საგზაო მოძრაობის დროს ხერგილში მოხვედრისას სატრანსპორტო საშუალების დაკეტვით და ქვეითად გზის გაგრძელებით
4
#1784
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მიერ საწვავის მოხმარების გაზრდას?
1
მინების დაკეტვა
2
მგზავრთა რაოდენობის ან/და გადასაზიდი ტვირთის მატება
3
საბურავებში ჰაერის წნევის დონის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა
4
#1785
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
როგორ შევძლებთ საწვავის დაზოგვას?
1
საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დონის ინსტრუქციით განსაზღვრულ დონეზე მეტად შემცირებით
2
სახურავზე დამაგრებული საბარგულის ან თხილამურების სამაგრის მოხსნით
3
მოძრაობის დროს უმაღლეს გადაცემაზე გადართვისგან თავის არიდებით
4
#1786
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რომელი ქცევა მიუთითებს გარემოზე ზრუნვაზე?
1
მგზავრობისათვის არჩევანის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გაკეთება
2
ინტენსიური მოძრაობისას წინ მიმავალი სატრანსპორტო საშუალებიდან მინიმალურად დასაშვები დისტანციის შენარჩუნება
3
4
#1787
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
სად უნდა განათავსოთ თქვენი ბარგი იმისათვის, რომ დაზოგოთ საწვავი?
1
საბარგულში
2
სატრანსპორტო საშუალების სახურავზე
3
4
#1788
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
როგორ შევძლებთ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის შემცირებას დასახლებულ პუნქტებში?
1
მოძრაობის სიჩქარის შერჩევით გზის საფარის მდგომარეობის შესაბამისად
2
დაბალ გადაცემაზე მღალი სიჩქარით მოძრაობით
3
გადაცემათა ყოველი გადართვისას გადაბმულობის ორჯერადი გათიშვით
4
#1789
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
რამდენიმე ობიექტზე მისასვლელად, როგორ უნდა დავგეგმოთ მოძრაობის მარშუტი, რომ იგი იყოს ეკოლოგიურად გამართლებული?
1
რამდენიმე მარშუტი გავაერთიანოთ ერთ მარშუტში
2
თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან შეთანხმებით ვიმოძრაოთ ერთ კოლონაში
3
ყველა მიმართულებით მოძრაობისათვის მარშუტი შევარჩიოთ დასახლებული პუნქტის ცენტრზე გავლით
4
#1790
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
დაღმართის უსაფრთხოდ გავლას შევძლებთ, თუ ბოლომდე ავუშვებთ ფეხს აქსელერატორის სატერფულს და:
1
ავირჩევთ ისეთ გადაცემას, რომელზეც მოძრაობის დროს არ მოგვიწევს მუხრუჭის სატერფულზე ფეხის ძლიერად დაჭერა
2
ვიმოძრავებთ ნეიტრალური გადაცემის გამოყენებით
3
გავთიშავთ ანთების სისტემას
4
#1791
განმარტება

განმარტება:

განმარტება მალე დაემატება

ბილეთის გვერდი
მოკლე მანძილზე ცივი ძრავით მოძრაობა გარემოსთვის განსაკუთრებით საზიანოა, რადგან ამ რეჟიმით მოძრაობა გულისხმობს:
1
მეტი საწვავის მოხმარებას
2
სატრანსპორტო საშუალების ანთების სისტემის შესაძლო მწყობრიდან გამოსვლას
3
ავტომობილის აკუმულატორის განმუხტვას
4
#
Top